Streifzug, V

Strandgut (Fragment)
Streifzug, V
Mischtechnik
17 x 46 cm
2011